inkl. momsexkl. moms

Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy

1. Inledning
Denna Personuppgiftspolicy är tillämplig när P&T Verktyg AB (”P&T Verktyg Ab )vi”, ”oss”, eller ”vår”) samlar in och behandlar personuppgifter och data. Vi är måna om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskydds- och integritetslagstiftning (”Dataskyddslagstiftning”). Syftet med denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicy”) är att beskriva hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, vad vi gör för att skydda dina personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter.

Vem är personuppgiftsansvarig 
P&T Verktyg AB (org. nr 556628-5291) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när vi tillhandahåller och marknadsför våra varor samt vid övriga kontakter med oss, såsom besök i vår webbutik eller serviceärenden via e-post och telefon etc. Om du har några frågor eller kommentarer angående denna Personuppgiftspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finns i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

2. Vilken information samlar vi in om dig och för vilka ändamål?
Vi kan komma att behandla uppgifter om dig för följande ändamål:

Ändamål/BehandlingarKategorier av personuppgifterLaglig grund
Hantera och fullgöra dina beställningar och köp. Ta emot och hantera din beställning. Leverans inklusive avisering. Identifiera dig som kund. Hantera din betalning (utförs av betallösningsföretag tex Klarna) Vi behöver dela vissa person-uppgifter med Klarna. Hantering av reklamations- och garantiärenden samt ångerrätt.Namn. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer). Orderinformation. Användaruppgifter för ditt kundkonto.Behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande mot dig som kund enligt avtalet mellan oss.   Behandling är även nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger oss, t.ex. enligt bokföringslagen.

Lagringsperiod: Vi sparar informationen efter att köpet genomförts (inklusive leverans och betalning) för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Uppgifter sparas även under den tid som krävs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

Inhämtning av personuppgifter från andra än dig: Vi kan komma att behandla information som har insamlats i samband med ditt köp via vår betallösning Klarna för att hantera ditt köp.

Ändamål/BehandlingarKategorier av personuppgifterLaglig grund
Hantera kundserviceärenden. Kommunicera och besvara frågor till kundservice (per telefon, e-post och sociala medier).Säkerhetsställa din identitet.    Namn. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer). Personnummer. Betalningsinformation, betalningshistorik. Orderinformation. Övrig information som du själv lämnar till oss i samband med hantering av ditt ärende.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundservice-ärenden.    

Lagringsperiod: Vi sparar informationen efter avslutat kundserviceärende.

Ändamål/BehandlingarKategorier av personuppgifterLaglig grund
Förhindra, förebygga och utreda bedrägerier och andra brott mot oss.Namn. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer). Betalningsinformation. IP-nummer. Eventuella anteckningar i kundtjänstärenden.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra, förebygga och utreda bedrägerier och andra brott mot oss.

Lagringsperiod: Vi sparar informationen så länge det är nödvändigt, men normalt sett för en tid av 36 månader efter insamlandet.

Ändamål/BehandlingarKategorier av personuppgifterLaglig grund
Hantera ditt deltagande i event, tävlingar och andra marknads-föringsaktiviteter, inklusive utse eventuella vinnare.Namn. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer). Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag, anmälan och utvärdering.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och event.

Lagringsperiod: Vi sparar informationen efter att tävlingen eller eventet är avslutat.

Ändamål/BehandlingarKategorier av personuppgifterLaglig grund
Marknadsföringsändamål. För att skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler.För att kunna erbjuda dig personligt anpassade erbjudanden. Namn. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer). Köphistorik. Användargenererad data utgående från din tidigare aktivitet på webbplatsen.Vårt berättigade intresse av att upplysa våra kunder om varor och nyheter i webbshopen och erbjuda anpassad marknadsföring.     

Lagringsperiod: Vi sparar informationen efter din senaste aktivitet på webbplatsen.

Ändamål/BehandlingarKategorier av personuppgifterLaglig grund
För publicering av dina eventuella recensioner, kundbilder och kundomdömen på webbplatsen och i sociala medier. Vi kan även komma att publicera bilder som du delat på sociala media och taggat oss i.

Namn, användarnamn och annan information som du har lämnat i samband med bilder, recensioner eller omdömen.Vårt berättigade intresse att publicera recensioner, bilder och omdömen av våra varor.

Lagringsperiod: Vi sparar informationen tills du eller vi väljer att radera informationen.

Ändamål/BehandlingarKategorier av personuppgifterLaglig grund
Tillhandahålla och hantera ditt kundkonto på webbplatsen.Namn. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer). Personnummer. Kontoinformation (t.ex. lösenord och användarnamn). Köphistorik. Kundinställningar.Insamling och behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande mot dig som kund enligt avtalet mellan oss.   Vi behandlar även ditt personnummer med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig.

Lagringsperiod: Vi sparar informationen efter din senaste inloggning eller till dess att du avslutar ditt konto. 

Ändamål/BehandlingarKategorier av personuppgifterLaglig grund
Utvärdera, utveckla och förbättra våra varor och system. Anpassning av webbplatsen för bättre användarvänlighet. Underlag för utveckling av produktsortiment. Underlag för att förbättra våra IT-system för att förbättra säkerhet och tillgänglighet. Ta fram statistik.   Vi behandlar även information som skapas av cookies som sätts när du besöker vår webbplats, såsom. För mer information om cookies på webbplatsen och dess användning, se vår sida om cookies. Kön. Ålder. Bostadsort. Feedback avseende varor. Köp- och användargenererad data (t.ex. klick och besökshistorik). Information om hur du har interagerat med oss och hur webbplatsen har använts. Tekniska data om enheter som används, dess inställningar (t.ex. språk, IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, skärmupplösning). För cookies: längden på ditt besök, antalet sidvisningar och de val du gör på webbplatsen.

Behandlingarna är nödvändiga för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna förbättra och utveckla våra varor och system för att ge dig en bra användarupplevelse av vår webbplats.   Vid behandling av cookies tar vi hänsyn till de val du gör när du använder sidan avseende om du godkänner cookies eller inte.    

Lagringsperiod: Vi sparar informationen så länge som det krävs för att ta fram statistik och underlag för analyser, dock inte för en lägre än 36 månader efter insamling. Hur länge cookieuppgifter sparas beror på vilka cookieinställningar du har i webbläsaren. Eventuella sessionscookies lagras under den tid du är inne i webbplatsen men försvinner när du stänger ner din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar till dess du raderar dem eller utgångsdatumet passerat.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Att inte lämna efterfrågad information till oss kan dock, i vissa fall, exempelvis leda till att vi inte kan ingå eller fullgöra ett avtal med dig eller förhindra oss från att uppfylla någon av våra lagliga skyldigheter. Det kan även innebära en försämrad användarupplevelse av webbplatsen.

3. Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Åtgärderna kan bland annat inkludera användning av brandväggar, antivirusprogram, behörighetskontroll och andra lämpliga säkerhetsåtgärder.

4. Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter: till logistik- och transportföretag i samband med leveranser till dig,till tillhandahållare av betaltjänster (t.ex. Klarna), till underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. IT- och affärssystem, leverantörer av utskick av e-post och sms, samarbetspartners för bl.a. förbättring av användarupplevelsen och affärsutveckling, eller administrativa tjänster t.ex. revision,till de parter som vi enligt lag är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till, t.ex. myndigheter,i samband med eventuella rättsliga förfaranden eller framtida rättsliga förfaranden, samtmed anledning av att kunna utöva och försvara våra lagliga rättigheter.

Vi kommer inte att sälja personuppgifter om dig till tredje man.

Normalt sett behandlar vi dina personuppgifter inom EU/EES men vi kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, till exempel på grund av att en leverantör av IT-tjänster har sin verksamhet i ett sådant land. Vid sådana överföringar kommer vi att vidta alla rimliga tekniska och legala åtgärder för att säkerställa integriteten för överförda personuppgifter och att säkerheten för behandlingen av dessa uppfyller en adekvat skyddsnivå i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.

5. Hur länge personuppgifterna sparas

Vi bevarar inga personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som de behandlas för, eller så länge som det krävs enligt lag och enligt de principer som anges i avsnitt 2 ovan. Därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna. För att fastställa de perioder under vilka vi bevarar personuppgifter beaktar vi särskilt de krav som följer av Dataskyddslagstiftning, föreskrifter och rekommendationer från myndigheter samt branschpraxis. Information om lagringstider för de olika ändamålen som personuppgifterna behandlas för listas ovan under respektive ändamål i avsnitt 2 ovan.

6. Dina rättigheter

I enlighet med vad som följer av Dataskyddslagstiftningen har du rätt att: när som helst begära information om behandlingen av dina personuppgifter samt ett kostnadsfritt utdrag över de personuppgifter som vi behandlar om dig, begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade,begära att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas (med reservation för att vissa rättsliga förpliktelser hindrar oss från att omedelbart radera viss information),invända mot behandlingen av personuppgifter (du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring),i den mån vi skulle behandla dina personuppgifter med stöd av samtycke är det alltid frivilligt för dig att lämna samtycke och du kan när som helst återkalla samtycket, utöva din rätt till dataportabilitet, under vissa omständigheter, genom att dina personuppgifter som du har försett oss med överförs till en annan personuppgiftsansvarig, och när som helst lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med Dataskyddslagstiftning.

Begäran om att utöva någon av ovan rättigheter ska göras skriftligen till Decor of Sweden och skickas till Info@p-tverktyg eller till den postadress som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

7. Ändringar av Personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller komplettera denna Personuppgiftspolicy.

Vid var tid gällande Personuppgiftspolicy finns tillgänglig på vår hemsida. Du bör se över denna information från tid till annan för att försäkra dig att du är nöjd med eventuella ändringar. Vi kommer dock att meddela dig om väsentliga ändringar i denna Personuppgiftspolicy, förutsatt att vi har din e-postadress.

Denna Personuppgiftspolicy är senast uppdaterad den 2020-05-25

8. Tredje mans webbsidor

Vår webbplats innehåller länkar till tredje mans webbsidor. Vi har ingen kontroll över dessa webbsidor och denna Personuppgiftspolicy avser inte att omfatta hur och på vilket sätt dessa webbsidor hanterar och behandlar personuppgifter.

9. Kontaktuppgifter

P&T Verktyg AB  (org.nr. 556628-5291)

Stationsvägen 30

54177 Skövde

Telefon: 0500-499580

E-post: Info@p-tverktyg.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Var först att ta del av nyheter, rabatter och erbjudanden.